Odborné subjekty

ODBORNÉ SUBJEKTY

Profesionálny vzťah:

Naša firma je členom Magyar Tisztítás - Technológiai Szövetség [www.matisz.org] (Zväz čistiacich technológií v Maďarsku), ktorá organizácia :

PartnerGroup Kft je od r. 2008 členom asociácie Épületfenntartók Országos Egyesületének (HUFMA - Hungarian Facility Management Association) [www.hufma.hu] (Národná asociácia údržby budov), kde naši spolupracovníci vykonávajú aj odborné úlohy (prednášky, členstvo v rade atď.)

Krátke a vyčerpávajúce vysvetlenie činnosti PartnerGroup Kft umožní nahliadnuť do druhov prác v tých oblastiach, z ktorých - využívajúc aj synergických účinkov - je vybudovaná kompletná činnosť správy budov.