profesionalne organizacije

PROFESIONALNE ORGANIZACIJE

Profesionalni odnos:

Naša tvrtka je članica Saveza Mađarskih Čistitelja i Tehnologija [www.matisz.org] koja:

PartnerGroup d.o.o. od 2008. godine član je udruge Nacionalnih održavatelja zgrada (HUFMA - Hungarian Facility Management Association) [www.hufma.hu], gdje naši djelatnici imaju i profesionalne uloge (predavači, članstvo u predsjedništvu,itd.)

Kratak i sveobuhvatan opis poslovanja PartnerGroup d.o.o. daje uvid u aktivnosti kroz koje se može iskoristiti sinergija s ciljem pružanja usluga sveobuhvatnog procesa upravljanja objektima.