osiguranje od odgovornosti

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Imajući na umu interese naših klijenata veliku pažnju posvećujemo na sigurno obavljanje usluge. Naš program osiguranja od odgovornosti štiti Vas od štete, za koju se može dokazati da je nastala krivnjom naše tvrtke.

Osiguranje –na temelju lokalne pokrivenosti - osigurava pokrivenost do sljedećih limita: 840 tisuća eura / godišnje i 340 tisuća eura/ šteta.

Osigurani rizici:

U slučaju štete nanesene trećim osobama izvan ugovora osiguranje pokriva:

Geografski opseg police osiguranja pokriva čitavo područje Mađarske.Druga polica osiguranja izravno štiti interese naših klijenata

Osiguranje od odgovornosti za uslugu čišćenja iznosi 100 milijuna forinti / šteta, kod nastanka štete za vrijeme obavljanja usluga koje su definirane ugovorom, a tu smo garanciju proširili i na naše podizvođače. (Naša tvrtka raspolaže sa velikom količinom strojeva i opreme, zbog toga smo naše osiguranje od odgovornosti proširili i na osiguranje oštećenja, kvara stroja)

Za zasnivanje radnog odnosa za nove djelatnike neophodno je uvjerenje o nekažnjavanju. Pažljivo razmotramo stručnost i prijašnja iskustva novih zaposlenika. Nadalje – po zahtjevu naših klijenata – naši djelatnici potpisuju izjavu o čuvanju povjerljivih informacija kao poslovnu tajnu, čime povečavamo zaštitu podataka!