ZABEZPEČENIE KVALITY

Zodpovedajúca kvalita a účinné fungovanie sú pre každú hospodáriacu jednotku nevyhnutné. Preto sme po dôkladnej príprave a vytvorení transparentnosti procesov iniciovali naše auditovanie ISO, v priebehu ktorého naša firma v máji roku 2003 obdržala pre svoj operačný systém - zodpovedajúci normám kvality a ochrany životného prostredia - úspešný certifikát podľa normy MSZ EN ISO 9001:2001 és 14001:2005.

POLITIKA KVALITY

A PartnerGroup s.r.o. pokladá za svoj najhlavnejší cieľ, aby úlohy patriace do okruhu jeho činnosti vykonával v súlade s domácimi a medzinárodnými požiadavkami na vysokej úrovni.

Naše služby zabezpečujeme v súlade s požiadavkami našich objednávateľov, zároveň je "našou povinnosťou", aby sme tie požiadavky v súlade s aktuálnymi požiadavkami na odbornosť zosúladili:

V záujme zabezpečenia našich služieb, poskytovaných na vysokej úrovni, očakávame a zároveň aj podporujeme kontinuitné vzdelávanie našich odborných pracovníkov. Prístup, ktorého centrom je kvalita a úspešnosť, je pri výbere našich dodávateľov a v našich partnerských vzťahoch, základnou požiadavkou.

Riadenie kvality má na starosti v našej firme vedúci riadenia kvality, ktorý v tejto oblasti - nezávisle od iných jeho zodpovedností - disponuje samostatnou právomocou.

PartnerGroup Kft. Predpisy uvedené v "Príručke riadenia kvality a ochrany životného prostredia" sú pre každého nášho spolupracovníka závažnéé.

Naša firma počas svojej činnosti riadenia kvality považuje za smerodajnú normu riadenia kvality MSZ EN ISO 9001:2009.