Výkonným riaditeľom firmy je: Balogh Zsolt

Jeho telefónne číslo: +36 23 428 045

E-mail: partnergroup@partnergroup.hu

Firma evidovaná v obchodnom registri:

Fővárosi Cégbíróság,

1051 Budapest, V.ker. Nádor u.28.

Registračné číslo firmy: 13-09-166561

Firma daňové číslo: 11960245-2-13

O NAŠEJ FIRME

Strategickým cieľom PartnerGroup Kft., založeného v januári roku 2000, je poskytovanie kompletných služieb Facility Managementu - správy zariadení pre svojich Príkazcov.

Obrat firemnej skupiny a počet jej spolupracovníkov z roka na rok dynamicky rastie. Stav našich objednávok na rok 2013 dosiahol 4.4 miliardy Ft; v súčasnosti zamestnávame viac ako 1900 ľudí.

V súlade s požiadavkami našich objednávateľov sme v priebehu uplynulých rokov rozšírili okruh našich upratovacích činností o nasledujúce služby:

Naša firma kladie veľký dôraz na kvalitu, respektíve na zabezpečenie kvality, čo sa uskutočňuje v rámci systematických kontrol, zavádzania najmodernejších prostriedkov, ochrany životného prostredia, ako aj kontinuálneho vzdelávania.

Dôveru našich klientov nechceme iba získať, ale korektným obchodným správaním by sme ju chceli aj zachovať a ďalej posilňovať.