čišćenje snijega

ČIŠĆENJE SNIJEGA

Čišćenjem snijega, dežurstvom - na zadovoljstvo naših dugogodišnjih klijenata - proširujemo našu djelatnost svake godine u zimsko doba; gore navedenu uslugu obavljamo od 01. studenog do 15. ožujka kao paušalnu ili povremenu uslugu.

U sklopu paušalne usluge obavljamo:

U sklopu povremene usluge obavljamo:

Za pružanje usluge raspolažemo sa timom opremljenim autima i alatom.