Údržba klimatického zariadenia

ÚDRŽBA KLIMATICKÉHO ZARIADENIA

Jedným z úspešných prioritných odvetví našej spoločnosti je servisná činnosť a údržba. Pracujeme s prístrojovým vybavením, ktoré je v celoštátnom meradle jedinečné, špeciálnymi nástrojmi a špeciálne vyškolenými odborníkmi. Podľa našich vedomostí sme jediní na trhu, ktorí úspešne integrovali vibračnú diagnostiku do činnosti údržby klimatických zariadení. Do tohto profilu patrí napríklad osové zarovnávanie laserom, dynamické vyvažovanie, priemyselná vibračná diagnostika, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre činnosť údržby na vyššej úrovni.

Túto činnosť vykonávame pri počítačovej evidencii, vibračnej analýze trendu a inžinierskej podpore. Naše servisné vozidlá - v záujme obslúženia našich klientov v krátkej lehote - premávajú po krajine v pohotovostnom režime nonstop.

Okrem už vyššie spomenutého prístrojového vybavenia dokážeme kvôli okamžitej obsluhe na mieste zmobilizovať hodnotnú skladovú zásobu súčiastok. Máme k dispozícii miestnu skladovú zásobu v hodnote viac miliónov forintov, ktorá pozostáva z ložísk, klinových remeňov, tesnení, z rôznych mazív, chladiacich plynov, filtrov, respektíve z rôznych prvkov pre automatiku a elektrický okruh.

Údržbárska činnosť nekončí ukončením práce na mieste, ale po precíznom uložení, zdokumentovaní a vyhodnotení nameraných hodnôt vypracujeme návrh na hospodárnejšie prevádzkovanie s priložením ekonomických výpočtov o rentabilite.

Bloky výmenníkov tepla u výmenníkoch tepla klimatizačných zariadení a fancoiloch vybavíme po vykonaní čistiaceho procesu dezinfekčným náterom, ktorý odstráni, a na pol roka zabezpečí lamely ochranou proti Listeria, Pneumo-coccus, Gonococcus, Legionella, retrovírusom a hubám. Samozrejme aj misky na odkvapkávanie vybavíme s touto - aj najprísnejším normám vyhovujúcou - bakteriocídnou a fungicídnou ochranou.

Počas čistiaceho procesu používame špeciálne, viackomponentné chemikálie a zariadenia vyvinuté pre tento účel, ktoré dodávajú lamelovým výmenníkom tepla galvanickú protikoróznu ochranu a tiež zabezpečujú lepší termický kontakt.

Vykonávame: ČISTENIE, DEZINFEKCIU A POVRCHOVÚ OCHRANU CHLADNIČIEK, CHLADIACICH KOMPRESOROV, KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOV, FANCOILOV, VÝMENNÍKOV TEPLA.