Čistenie klimatických zariadení

ČISTENIE KLIMATICKÝCH ZARIADENÍ

Naša firma sa zaoberá servisom, údržbou, inštaláciou chladiacich a klimatizačných zariadení, čo zahŕňa realizáciu projektov od plánovania až po konečnú úpravu. Naša firma má zmluvný vzťah s viacerými známymi a obľúbenými firmami, ktoré vyrábajú a predávajú klimatizačné zariadenia. Sme veľmi radi, že väčšina našich objednávateľov je s nami už roky v zmluvnom vzťahu. Tým sa vytvorila možnosť na vytvorenie ešte hlbších partnerských vzťahov.

 

Chladiace stroje / chladiace zariadenia:

Naša firma vykonáva dodávku, obstarávanie a uvádzanie do prevádzky - od plánovania až po konečné odovzdanie - nižšie uvedených typov chladiacich zariadení. Sme v priamom kontakte s výrobcom alebo jeho zahraničným partnerom, preto vieme žiadané zariadenia poskytnúť našim klientom za konkurencieschopné domáce ceny.

Medzi našimi produktmi sa nachádza široká škála zariadení chladených kvapalinou, roof-topy, chladiace zariadenia chladené priamym odparovaním, čpavkové systémy, kryogénne agregáty s menším výkonom a aj v priemyselnej podobe, fan-coily, chladiace zariadenia s tichým chodom a s ventilátormi. Škála našich produktov sa neustále rozširuje, preto Vás prosíme , aby ste sa skontaktovali s našou zákazníckou službou.

 

Klimatizačné jednotky:

Naša firma je pripravená prijať objednávky na plánovanie a zaobstarávanie klimatizačných zariadení, i v prípade požiadaviek na ich výrobu s osobitnými parametrami, ako aj na ich odovzdanie na mieste v zmontovanom stave, kompletne nastavené so slaboprúdovým a silnoprúdovým vybudovaním a zdokumentované meracími protokolmi.

Máme dobrý partnerský vzťah s viacerými veľkovýrobcami: DEPAIR, GEA-HAPPEL, CARRIER, HUNGAROPANOL.

Mnohých našich objednávateľov sme obslúžili zo súčiastok pre klimatizačné skrine. Vieme dodať akúkoľvek súčiastku, prostriedok, základný materiál alebo čiastkovú zostavu, z ktorých sa dá postaviť kompletná klimatizačná skriňa pri dodržaní vysokých odborných požiadaviek. Sme samozrejme pripravení vykonať montáž, od plánovania až po inštaláciu kompletne na mieste.