Čistenie a údržba vzduchovodov

ČISTENIE A ÚDRŽBA VZDUCHOVODOV
POMOCOU ROBOTOV

Naša firma sa zaoberá inštaláciou, servisom a údržbou chladiacich a klimatizačných zariadení, čo zahŕňa realizáciu projektov od plánovania až po konečnú úpravu.

Čistenie potrubného systému, ktorý sa napája na klimatizačné zariadenie, sa vykonáva robotizovanou technikou 21. storočia, ktorá je na domácom trhu jedinečná. Nie je totiž potrebná demontáž vzduchovodov, zbúranie znížených stropov a ani používanie chemikálií, ktoré spôsobujú presakovanie. Dvojsmerná kamera, namontovaná na robot, vysiela nepretržite po vykonaní čistenia obrazové záznamy z vnútra vzduchovodu o stave, ktoré nahrávame na DVD.

 

Dôležitosť údržby vzduchotechniky:

V súčasnosti sa kladie neustále väčší dôraz na ochranu životného prostredia, na potlačenie znečisťovania vzduchu, na vytvorenie zdravého pracovného prostredia, respektíve nákupného prostredia. Zariadenia musia zodpovedať stále prísnejším očakávaniam. Vzduchotechnické zariadenia sa vyvíjajú spolu s našou érou a ich počet zo dňa na deň rastie. O ich zodpovedajúcu údržbu a čistenie sa treba postarať. Vyčistenie usadeného prachu a rôznych nečistôt vo ventilačných cirkulačných systémoch vyžaduje odbornosť a stroje, ktoré sú pre tento účel špecializované. Usadeniny vo vzduchovodoch sú zvonku neviditeľné, ich prítomnosť potvrdzuje aj ich vplyv na prostredie miestnosti.

Nápadným problémom môže byť, že kvôli nečistotám, ktoré sa prichytávajú na stenách vzduchovodov, sa znižuje a kazí kvalita vetraného vzduchu, čo môže spôsobiť osobám, ktoré sa zdržiavajú v miestnosti, dýchacie ťažkosti, pocit únavy, nevoľnosť. Vo vzduchu sa objavia rôzne choroboplodné baktérie spôsobujúce ochorenie, v prípade alergikov môže nedostatočné množstvo a zlá kvalita čerstvého vzduchu viesť až k vytvoreniu ťažších symptómov.

V prípade požiaru sa vzduchovody - často kvôli horľavým usadeninám, ktoré sa v nich nachádzajú - stávajú zariadeniami, ktoré dopravujú a rozširujú oheň. Poznáme mnoho prípadov, keď rýchle rozšírenie ohňa bolo zapríčinené zle udržiavaným ventilačným zariadením. Hasenie vzduchovodov pre hasičov je neľahkou úlohou, sú totiž často umiestnené za zníženými stropmi alebo za rôznymi ťažko dostupnými stavebnými prvkami.

Čistením z hľadiska hospodárskych aspektov sa dajú ušetriť náklady za prevádzkovanie a údržbu. Pri zanedbanom vzduchotechnickom zariadení to môže narásť na viacnásobok, veď ventilátory a strojné prvky, ktoré k nim patria - keďže sú to točivé súčiastky - sú mimoriadne citlivé na nečistoty, a podobne nečistoty, ktoré sa usadzujú na stenách vzduchovodov, výrazne zvyšujú spotrebu energie systému.

Pre ich hospodárne prevádzkovanie a zachovanie dlhej životnosti je pravidelná údržba zásadnou úlohou.

S našou technológiou:

Naša skupina, založená za účelom čistenia vzduchotechniky, Vám ponúka riešenie. Za úspešnosť našej práce ručíme. Naše prostriedky boli vyvinuté špeciálne na túto oblasť. Našou robotizovanou technológiou a čistiacimi prostriedkami na vzduchovody vieme zabezpečiť nákladovo efektívne, kompletné čistenie pri krátkom termíne.